เครื่องสูบน้ำและผลักดันน้ำไฮดรอลิคชนิดเพลาตั้ง

ข้อมูลทั่วไป

เพื่อให้การเร่งระบายสูบน้ำและผลักดันน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังทำใด้รวดเร็ว,จึงต้องการเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำ/สูบน้ำในท่อระบายน้ำหรือคลองสาธารณะใบพัดชนิดตามแกน(Axial Propeller) โดยขยะไม่ติดขัดใบพัดสามารถจุ่มท่อดูดลงในบ่อและต่อท่อทางจ่ายได้อย่างรวดเร็ว เครื่องสูบน้ำและผลักดันน้ำแบบ เพลาตั้งขับด้วยระบบไฮดรอลิคขนาดทางจ่ายตั้งแต่ 6 -36 นิ้ว.ความสามารถสูบน้ำได้ตั้งแต่ 0.20 ลบ.ม.ต่อวินาที ถึง 2 .00 ลบ.มต่อวินาทีที่ระยะทางส่งน้ำตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไปเป็นแบบปั๊มจุ่มแช่ในน้ำได้ปลอดจากไฟรั่วไฟดูดเครื่องยต้นกำลังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลต่อแบบยอยหรือระบบไฮดรอลิค

เครื่องสูบน้ำและการประกอบ

  • ใบพัดแบบ Axial Impeller ที่สามารถให้ขยะหรือของแข็งขนาดไม่น้อยกว่า40-100 มม.ผ่านได้
  • ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า80%
  • เครื่องสูบน้ำจะต้องมีท่อทางดูดและท่อทางส่งขนาดไม่น้อยกว่า 6-34นิ้ว ขึ้นไป
  • ระบบส่งกำลังของเครื่องสูบน้ำต้องประกอบและผลิตจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำทั้งชุด
  • การประกอบติดตั้งชุดต้นไฮดรอลิคและเครื่องยนต์ของเครื่องสูบน้ำต้องติดตั้งในตู้ครอบสามารถยกเคลื่อนย้ายได้พร้อมติดฉนวนกันเสียงและกันความร้อนสำหรับใช้งานภายนอก,โครงตู้เป็นโลหะพับขึ้นรูป จากโรงงานที่ได้มาตรฐานISO 9001:2015 ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตรพ่นสี Epoxyกันสนิม มีช่องกระจกหรือวัสดุแข็งใสสามารถมองเห็นสถานการณ์ทำงานพร้อมไฟส่องสว่างหน้าตู้
  • มีระบบควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำและผลักดันน้ำระยะไกล ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือมือถือ(เฉพาะรุ่น หรือตามความต้องการของลูกค้า)

เครื่องสูบน้ำและการประกอบ

  • กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า ตามมาตรฐาน ISO, DIN, SAE, JIS ที่รอบไม่เกิน 1800 รอบ/ นาที และเครื่องยนต์ขนาดแรงบิดไม่น้อยกว่า 270 Nm
  • สตาร์ทตรงด้วยระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ขนาด 12-24 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ชาร์ตไฟแบตเตอรี่ ขณะใช้งาน
  • แผงเครื่องยนต์(Engine Panel)แสดงผลแบบดิจิตอลฝาชั้นนอกเป็นเหล็กเจาะช่องมองกระจกหรืออคิลิค

มอเตอร์ไฮดรอลิค

  • โครงสร้างตัวเรือนเป็นเหล็กหล่อ เคลือบสีทับหน้าเพื่อปกป้องในสภาวะที่มีการกรัดกร่อนสูง การประกอบติดตั้งเข้ากับตัวเรือน เครื่องสูบน้ำ (pump bowl) ประกอบต่อเป็นชื้นเดียวกันส่งกำลังโดยตรงผ่าน Direct Coupling เป็น ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตเดียวกันกับเครื่องสูบน้ำ และประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำและโรงงานผู้ผลิต ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015