ผู้นำทางด้านการออกแบบ
ผลิต ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เทรลเลอร์ลากจูง

โรงงานผลิต ติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิง ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ออกแบบ ผลิต
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ติดตั้งในอาคารและแบบเคลื่อนที่

รับรองโดยมาตรฐานโลก ISO

บริษัท สยามเทเลแม็ค จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหาร ด้วยมาตรฐานสากล ISO 9001 จากสถาบันชั้นนำ ภายใต้ขอบเขตการบริการด้านวิศวกรรม การผลิตเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบควบคุม รวมถึงการประกอบและติดตั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในองค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ISO SGS Standard
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง พร้อมระบบล่อน้ำด้วยไอเสียและล่อน้ำในตัว (self-priming) ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดทางท่อทางดูด 6-20 นิ้ว ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง หรือแท่นสกี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ เคลื่อนย้ายได้
ผลิต ประกอบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง ระบบดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่าง NFPA-20 และ UL, FM เครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มอเตอร์ไฟฟ้าและแบบไฮบริด ชนิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงได้แก่ Vertical Turbine Pump, End Suction Pump, Splitcase Pump
โรงงานออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ปั๊มน้ำ ปั๊มดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ
เครื่องผลักดันน้ำใช้สำหรับการระบายน้ำท่วมขัง เพิ่มอัตราการไหลสูงสุดได้ถึง 90,000 ลิตรต่อนาที สามารถกำหนดทิศทางการไหลของน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ชุดเครื่องผลักดันน้ำประกอบด้วย เครื่องยนต์ดีเซล ระบบส่งกำลังไฮดรอลิค ชุดใบพัดเครื่องผลักดัน และทุ่นลอย ระบบควบคุมพร้อมตู้ครอบสำหรับการใช้งานภายนอก กันน้ำ 
ออกแบบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ
เครื่องดูดโคลน เครื่องดูดเลน ด้วยระบบไฮดรอลิค ติดตั้งบนทุ่นลอย ใช้ดูดโคลนเลนตามคูคลอง เพื่อขจัดความตื้นเขินจากตะกอนที่ทับถมใต้น้ำ สามารถเคลื่อนที่ไปตามคูน้ำได้เหมือนเรือ
เครื่องดูดโคลน เครื่องดูดเลน ด้วยระบบไฮดรอลิค ติดตั้งบนทุ่นลอย ใช้ดูดโคลนเลนตามคูคลอง เพื่อขจัดความตื้นเขินจากตะกอนที่ทับถมใต้น้ำ สามารถเคลื่อนที่ไปตามคูน้ำได้เหมือนเรือ
เรือดูดเลน ปั๊มดูดเลน เครื่องดูดเลน เรือดูดโคลน ปั๊มดูดโคลน เครื่องดูดโคลน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใช้สำหรับเป็นไฟฟ้าสำรองเมื่อขาดแคลนไฟหลวง อย่างไฟดับ หรือ ไฟตก เช่นคอนโดมิเนียม โรงงาน ตึกสูง  รวมทั้งเป็นระบบหลักในการจ่ายไฟฟ้าในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง เช่น กลางทะเล หรือ หน้างานก่อสร้าง ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ และ ATS ในการสลับไฟฟ้าจากไฟหลวงเป็นไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อไฟหลวงขาด
ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องปั่นไฟ เจนเนอเรเตอร์
กังหันเติมอากาศ ใช้สำหรับเติมอากาศผิวน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อตรงกับมอเตอร์กระแสตรง พร้อมระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำที่แสดงผลตลอดเวลา 
ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย
เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดเพลาตั้งเหมาะสำหรับดูดน้ำในท่อในแนวตั้งเพื่อระบายน้ำในท่อใช้งานง่ายประหยัดเวลาในการประกอบติดตั้งมีขนาดท่อทางดูดตั้งแต่ 6นิ้ว-20 นิ้ว ปริมาตรน้ำ 4000ลิตรต่อนาทีถึง 27000ลิตรต่อนาที เครื่องต้นกำลัง เครื่องยนต์ดีเซลตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูงมีตู้ครอบเก็บสียง(เฉพาะรุ่นหรือตามความต้องการของลูกค้า)มีแบบต่อแบบยอยหรือระบบไฮดรอลิค
เพื่อให้การเร่งระบายสูบน้ำและผลักดันน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังทำใด้รวดเร็ว,จึงต้องการเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำ/สูบน้ำในท่อระบายน้ำหรือคลองสาธารณะใบพัดชนิดตามแกน(Axial Propeller) โดยขยะไม่ติดขัดใบพัดสามารถจุ่มท่อดูดลงในบ่อและต่อท่อทางจ่ายได้อย่างรวดเร็ว เครื่องสูบน้ำและผลักดันน้ำแบบ เพลาตั้งขับด้วยระบบไฮดรอลิคขนาดทางจ่ายตั้งแต่ 6 -36 นิ้ว.ความสามารถสูบน้ำได้ตั้งแต่ 0.20 ลบ.ม.ต่อวินาที ถึง 2 .00 ลบ.มต่อวินาทีที่ระยะทางส่งน้ำตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไปเป็นแบบปั๊มจุ่มแช่ในน้ำได้ปลอดจากไฟรั่วไฟดูดเครื่องยต้นกำลังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลต่อแบบยอยหรือระบบไฮดรอลิค
บริการด้านวิศวกรรม
 • ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และระบบควบคุม
 • การบำรุงรักษา ตรวจเช็คประจำปีเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • ปรึกษาการวางระบบสูบน้ำดับเพลิงรับทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำปี โดยวิศวกร
 • ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบควบคุม
 • การบำรุงรักษา ตรวจเช็คประจำปีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • ปรึกษาการวางระบบกำเนิดไฟฟ้า
 • รับทดสอบโหลดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิศวกร
 • ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เดินระบบท่อ และระบบควบคุม
 • ติดตั้งบานประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ
 • ซ่อมแซม ซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล เทรลเลอร์ลากจูง
 • ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ
 • ที่ปรึกษาการออกแบบระบบระบายน้ำ และการออกแบบเครื่องสูบน้ำเฉพาะทาง
เครื่องมือ เครื่องจักร ระดับโลก
เราใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก ในการผลิตสินค้าทุกชนิด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่ได้รับคุณภาพที่ยอดเยี่ยม
บริการนอกสถานที่
เรายินดีให้บริการนอกสถานที่ ในทุกๆที่ เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า และประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้กับลูกค้า
บริการระดับพรีเมียม
เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าต้องการการสนับสนุน วิศวกรและผู้ชำนาญการของเรา ยินดีให้บริการและคำปรึกษาในทันที ทุวันตลอด 24 ชม.

ได้รับความไว้วางใจจาก

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

แจ้งความต้องการของคุณผ่านฟอร์มข้างล่าง เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด